Szkody majątkowe

Szkody majątkowe, takie jak np. pożar, zalanie, kradzież, zazwyczaj są zdarzeniami losowymi, których  nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Taka sytuacja może spotkać każdego z nas, dlatego warto być ubezpieczonym na takie zdarzenia.

 

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie, które będzie umożliwiało sfinansowanie prac remontowych, zakup nowych, niezbędnych elementów wyposażenia.

 

Często zdarza się jednak, że kwota odszkodowania odbiega wysokością od oczekiwań i potrzeb ubezpieczonego. Najczęściej  dzieje się tak z poniższych przyczyn:

  • Błędna wykładnia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – OWU
  • Błędna ocena związku przyczynowo skutkowego powstania szkody
  • Błędna i interpretacja przepisów
  • Błędna opinia dotycząca przyczyny powstania szkody

W przypadku odmowy lub zaniżenia kwoty wypłaty odszkodowania nasza firma jest w stanie wyegzekwować należne świadczenia.

 

Nasza firma współpracuje z inżynierami, kosztorysantami budowlanymi, prawnikami oraz innymi fachowcami, co daje nam możliwość ustalenia rzeczywistych przyczyn szkody i pozwala na prawidłowe wyliczenie kwoty należnego odszkodowania. 

 

 

Nie pobieramy przy tym żadnych opłat z góry, a jedynie prowizje od uzyskanej kwoty, co daje naszym Klientom pewność największych starań.

 

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją swojego ubezpieczyciela to skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna.