Oferta

Nasza oferta skierowana jest do osób, które poniosły szkodę wskutek:

Wypadku przy pracy

Wypadku przy pracy

Wypadku komunikacyjnego lub kolizji

Wypadku komunikacyjnego lub kolizji

Wypadku związanego z uprawianiem sportu

Wypadku związanego z uprawianiem sportu

Wypadku rolniczego lub szkód rolniczych

Wypadku rolniczego lub szkód rolniczych

Błędu medycznego

Błędu medycznego

tj. błędu w sztuce lekarskiej lub innych nieprawidłowości i zaniedbań w procesie leczenia

Zalania, pożaru, huraganu

Zalania, pożaru, huraganu

  • Śmierci osoby bliskiej na skutek wypadku.
  • Wypadku w drodze do pracy i z pracy
  • Poślizgnięcia lub potknięcia z powodu nienależytego utrzymania ciągów pieszych, dróg oraz innych obiektów (zły stan techniczny nawierzchni, nieodśnieżony chodnik, itp.).
  • Bezumownego korzystania z nieruchomości (najczęściej przez przedsiębiorstwa przesyłowe, np.: energii, telefonii lub wodno-kanalizacyjne).
  • Kradzieży mienia (np.: nieuznanie odpowiedzialności AC przez ubezpieczyciela).
  • Zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienie
  • Odszkodowanie za koszty leczenia, rentę, utracone zarobki
  • Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę majątkową, zarówno na mieniu i osobie,